Farger uthever informasjonen i Excel. Med formler kan du bruke betinget formatering i Excel basert på dato. Her er 4 eksempler på hvordan du gjør det. Bruker formler i Excel for å fremheve datoer i Excel.


 • Egen farge på dagens dato, med betingelse
 • Egen farge på denne ukens gjøremål
 • Egen farge på samme uke som dagens dato
 • Egen farge basert på tekstinnhold

Rekkefølgen på betinget formatering betyr noe, og du må har riktig rekkefølge på reglene for betinger formatering, for å få ønsket farge.


Bruk regler når du formaterer celler i Excel.

Betinget formatering med regel i Excel
Betinget formatering med regel i Excel

Når du skal formatere celler basert på dao eller andre betingelser i Excel markerer du områder for regelen (Tips: Bruk Ctrl Shift pilned for å markere et område) så velger du Betinget formatering fra båndet, og Ny Regel.


Formatere datoer i Excel.

Betinget formatering datoer i Excel.
Betinget formatering datoer i Excel.

Det finnes ferdige regler som du kan benytte for å sette farger på celler basert på dato:

 • I går
 • I dag
 • I morgen
 • De siste sju dagene
 • Forrige uke
 • Denne uken
 • Neste uke
 • Forrige måned
 • Denne måneden
 • Neste måned

Velg hvilken regel du skal bruke. Formater bakgrunn og tekst

Formater bakgrunn og tekst
Formater bakgrunn og tekst

Trykk OK, og det merkede området vil formatere seg.


Formater celler med formler.

Betinget formatering i Excel basert på dato

I denne videoen får du se alle fire eksemplene. Eksempler på hvordan du fargelegger celler i Excel basert på dato, og innholdet i en annen celle.

Du kan kombinere formatering av dato med andre betingelser. Som for eksempel når en oppgave er utført, eller ikke. Da må du bruke Betinget formatering og formler:

Formel:

=OG(C3=»Nei»;D3=IDAG())

Forklaring:

OG-funksjonen er en logisk funksjon for å teste flere betingelser samtidig. OG returnerer enten SANN eller USANN. Begge disse betingelsen må stemme, for å få ønsket farge

Innholdet i C3 må være lik «Nei» OG innholdet i D3 må være lik dagens dato. Dagens dato finner du med =Idag()


Fargelegg celler som er før i dag med en formel.

Datoer i Excel er egentlig tallverdier. Så du kan benytte =, >, <, <=, >= i formler med datoer.

Formel:

=OG(C3=»Nei»;D3<IDAG())

Forklaring:

OG benyttes her fordi jeg kun ønsker å fargelegge oppgaver som ikke er ferdig, og de som er eldre enn i dag. Om du kun skal teste på datoen blir formelen enklere: =D3<IDAG()


Formater en celle basert på tekstinnhold.

Det finnes egne muligheter for å fargelegge celler basert på innhold i Excel. Inkludert en bestemt tekst. Men skal du fargelegge en celle basert på teksten i en annen, må du legge den inn som er formel.

Formel:

=C3=»Ja»

Forklaring:

Endre fargen på den cellen du markerer om innholdet i C3 er lik Ja.


Tips

Sjekk om formelen du skal bruke som regel for å endre farge stemmer i Excel først. Excel endrer cellefarge når resultatet av en formel = SANN.

 • Kopier formelen med Ctrl C
 • Velg betinget formatering på båndet -> Bruk en formel til å bestemme hvilke celler som skal formateres.
 • Lim inn formelen med Ctrl V, trykk OK og bruk
 • Slett formelen fra regnearket
Excel betinget formatering regel
Excel betinget formatering regel

Eksempler på praktisk bruk

Jeg benytter ofte regler, formler og datoer når jeg lager egne løsninger eller hjelper andre med Excel. Som i denne løsningen for publiseringsplan i Excel.

Publiseringsplan for Excel og Teams