Påslag er det vi skal tjene på et tilbud. Med utgangspunkt i kostprisen kan du legge til prosent og beregne påslag i Excel.


Prosentøkning formel i Excel.

Prisen til kunden er kostpris pluss påslaget. Det enkleste er å gange kostprisen med et desimaltall, der desimalene = prosenten.

Kostpris * 1,3 tilsvare en økning på 30 prosent, kostpris * 1,03 tilsvarer en økning på 3 prosent.

Eksempel på formel for prosentøkning: =Kostpris*1,12


Påslag i prosent ved tilbud.

Påslag i prosent tilbud
Påslag i prosent tilbud

Vi skal øke kostprisen med verdien i en celle. Excel-funksjonen MMULT multipliserer en matrise med en annen matrise. Den første matrisen er listen med priser. Den andre matrisen er området (en celle her) med påslaget

Formel:

=MMULT(B16:B20;E14)

Forklaring:

MMULT ganger matrisen B16:B20 med matrisen E14. Du får like mange rader som den første matrisen, og like mange kolonner som den andre matrisen.


Lage en prismatrise med påslag.

Ofte har vi ulike priser til ulike kundetyper eller kampanjer. Da kan du enkelt lage prismatrise med påslag i Excel for de ulike priskategoriene.

Formel:

=MMULT(G3:G7;G11:I11)

Forklaring:

Kostprisene er i området G3:G7. De ganges med påslaget som er i området G11 til I11.

Merk. Du må ha like mange rader i det andre området, som du ha kolonner i det første området. Vi har bare en kolonne G3:G7. Så påslaget for de ulike priskategoriene må stå på en rad.

Lage prismatrise med påslag.

Beregne påslag i Excel: Videoinstruksjon:

I denne videoen viser jeg eksemplene.

Legge til påslag i Excel

Om Hogstad rådgivning

Hogstad rådgivning er en erfaren konsulent og kursinstruktør med spisskompetanse på Excel. Bidrar med kompetanse til profesjonelle og bedrifter.

Les mer om hva jeg kan hjelpe deg med, eller ta kontakt for en hyggelig samtale.