Årshjul i Excel

12. september 2020

Årshjul i Excel

Med en aktivitetsliste og riktig diagram kan du lage årshjul i Excel. Du har 2 valg. Følg oppskriften og lag det selv. Eller kjøp det ferdig og last ned.


Slik lager du et årshjul i Excel

Lage årshjul i Excel

For å lage et årshjul i Excel trenger du en dataliste.

Datalisten bør inneholde:

 • 2 eller 3 kolonner til egne data. Kolonnene blir sirklene i årshjulet. Flere enn 3 ringer vil gjøre teksten vanskelig å lese.
 • I tillegg må du ha en kolonne for verdien, verdien som beregner hvor store «kakestykkene» i årshjulet skal være. Verdien brukes også for å sortere aktivitetene, se sortering av årshjul for mer informasjon

Dataliste årshjulet.

Aktivitetsliste årshjul Excel
Aktivitetsliste årshjul Excel

I eksempelet blir Måned den innerste ringen, Aktivitet den midterste, kolonne 1 den ytterste ringen. Ps, du kan gi det navnet du ønsker til hver ring. Størrelse, det er størrelsen på kakestykkene. Her er det 2 aktiviteter per måned, med samme verdi. Så hvert kakestykke for måned blir like store

Diagram for årshjulet

Årshjul Excel mal

Nå er datasettet klart, og vil skal sette inn diagram for å lage årshjulet i Excel. Marker listen eller tabellen.

Sett inn rosediagram:

 • Sett inn fra båndet
 • Start med anbefalte diagrammer
 • Velg Alle diagrammer
 • Velg rosediagram fra listen, og sett inn
 • PS. Vises ikke tekstene i diagrammet må du justere størrelsen.

Nå skal diagrammer og årshjulet se ut som i illustrasjonen over.

Sortering av diagrammet.

Et rosediagram ser bra ut, men du må være oppmerksom når du sortere rekkefølgen.

Det vil sortere:

 • På summen av like verdier for den innerste ringen, i størrelse, synkende i verdi
 • Deretter på rekkefølgen i de ulike kolonnene, mot klokka.

Les mer om sortering i brukerveiledningen.


Ferdig Excel mal for årshjulet.

Du kan komme i gang med årshjulet umiddelbart. Gjør det enkelt, og imponer kollegene dine med nytt årshjul nå.

Filtrer årshjulet.
Ny versjon – Filtrer aktivitetsliste når du har mange aktiviteter

I tilleg til det som er beskrevet over, gir den ferdige malen for årshul deg muligheten til å filtrere og lage mer presise årshjul for

 • Perioder: Måned, kvartal, halvår
 • Ansvarlig
 • Aktiviteter

Se eksempler og muligheter i brukerveiledningen.

Last ned gratis brukerveiledning til århjulet.

Inkludert eksempler. Så kommer du lettere i gang.

PS. Får du ikke lastet ned med Chrome, forsøk en annen nettleser. Som Edge.


Et bedre alternativ

Årshjul på Teams
Årshjul på Teams

Men helt ærlig, er Excel riktig verktøy for årshjul? Har du Office 365 med Teams, og det er viktig for deg å få

 • Oversikt, med mange aktiviteter
 • Tilordne ansvar
 • Følge opp aktiviteter
 • Samarbeide, når flere bruke samme årshjul

Årshjul på Teams. Les mer.

By geir Excel Share:
Har du spørsmål?
Excel hjelp
Les mer
Excel maler og løsninger