Årshjul i Excel

12. september 2020

Årshjul i Excel

Med en aktivitetsliste og riktig diagram kan du lage et enkelt årshjul i Excel. Se hvordan du gjør det, og få en gratis mal.


Slik lager du et årshjul i Excel

Lage årshjul i Excel

For å lage et årshjul i Excel trenger du en dataliste, datalisten bør inneholde 2 eller 3 kolonner. Kolonnene blir sirklene i årshjulet. Flere enn 3 ringer vil gjøre teksten vanskelig å lese, og det anbefaler jeg ikke. I tillegg må du ha en kolonne for verdien, verdien som beregner hvor store «kakestykkene» i årshjulet skal være. Verdien brukes også for å sortere aktivitetene, se sortering av årshjul for mer informasjon


Dataliste årshjulet.

Dataliste årshjul Excel
Dataliste årshjul Excel

I eksempelet blir Måned den innerste ringen, Aktivitet den midterste, kolonne 1 den ytterste ringen. Ps, du kan gi det navnet du ønsker til hver ring. Størrelse, det er størrelsen på kakestykkene. Her er det 2 aktiviteter per måned, med samme verdi. Så hvert kakestykke for måned blir like store

Diagram for årshjulet

Årshjul Excel mal
Årshjul Excel mal

Nå er datasettet klart, og vil skal sette inn diagram for å lage årshjulet i Excel. Marker listen eller tabellen, velg:

  • Sett inn fra båndet
  • Start med anbefalte diagrammer
  • Velg Alle diagrammer
  • Velg rosediagram fra listen, og sett inn

Nå skal diagrammer og årshjulet se ut som i illustrasjonen over.

Sortering av diagrammet.

Et rosediagram ser bra ut, men det har noen begrensninger.

Det vil sortere:

  • På summen av like verdier for den innerste ringen, i størrelse, synkende i verdi
  • Deretter på rekkefølgen i de ulike kolonnene, mot klokka.

Flere muligheter

Et avansert, og fleksibelt årshjul i Excel som endrer seg automatisk, når du legger inn nye linjer i datalisten. Som alltid sortere månedene riktig. Ring 2 og 3 må du sortere med å legge inn data i i den rekkefølgen du ønsker.

Du får den avanserte versjonen, og 30 minutters gjennomgang ved å velge Årshjul Excel fra menyen under.

Men helt ærlig, er Excel riktig verktøy for årshjul? Har du Office 365 med Teams, og det er viktig for deg å få

  • Oversikt, med mange aktiviteter
  • Tilordne ansvar
  • Følge opp aktiviteter
  • Samarbeide, når flere bruke samme årshjul

Skap en felles aktivitetsliste og bruk det som årshjul på Teams.


Last ned gratis årshjul mal

Last ned en enkle varianten av årshjulet her. Kan ikke videreselges uten etter avtale med Hogstad rådgivning


Workshop – lag den avanserte versjonen

30 minutter innføring i Excel og trikset for å sortere årshjulet etter måned, og mulighet til å variere antall aktiviteter per måned.

By geir Excel Share:
Utvid kunnskapen
Gratis Excel webinar
Kurs
Kurs diagram
Teams