Med en aktivitetsliste og riktig diagram kan du lage årshjul i Excel. Du har 2 valg. Følg oppskriften og lag det selv. Eller kjøp det ferdig og last ned.


Slik lager du et årshjul i Excel

Lage årshjul i Excel

For å lage et årshjul i Excel trenger du en dataliste.

Datalisten bør inneholde:

 • 2 eller 3 kolonner til egne data. Kolonnene blir sirklene i årshjulet. Flere enn 3 ringer vil gjøre teksten vanskelig å lese.
 • I tillegg må du ha en kolonne for verdien, verdien som beregner hvor store «kakestykkene» i årshjulet skal være. Verdien brukes også for å sortere aktivitetene, se sortering av årshjul for mer informasjon

Dataliste årshjulet.

Aktivitetsliste årshjul Excel
Aktivitetsliste årshjul Excel

I eksempelet blir Måned den innerste ringen, Aktivitet den midterste, kolonne 1 den ytterste ringen. Ps, du kan gi det navnet du ønsker til hver ring. Størrelse, det er størrelsen på kakestykkene. Her er det 2 aktiviteter per måned, med samme verdi. Så hvert kakestykke for måned blir like store

Diagram for årshjulet

Årshjul Excel mal

Nå er datasettet klart, og vil skal sette inn diagram for å lage årshjulet i Excel. Marker listen eller tabellen.

Sett inn rosediagram:

 • Sett inn fra båndet
 • Start med anbefalte diagrammer
 • Velg Alle diagrammer
 • Velg rosediagram fra listen, og sett inn
 • PS. Vises ikke tekstene i diagrammet må du justere størrelsen.

Nå skal diagrammer og årshjulet se ut som i illustrasjonen over.

Sortering av diagrammet.

Et rosediagram ser bra ut, men du må være oppmerksom når du sortere rekkefølgen.

Det vil sortere:

 • På summen av like verdier for den innerste ringen, i størrelse, synkende i verdi
 • Deretter på rekkefølgen i de ulike kolonnene, mot klokka.

Les mer om sortering i brukerveiledningen.


Årshjul for skole.

Skal du bruke årshjulet på skolen, kan du la årshjulet følge skoleåret. Starte med August, avslutte med juli.

Årshjul for skoleåret.

Ferdig Excel mal for årshjulet.

Jeg har laget Årshjulet ferdig for deg. Så du slipper å bruke tid på det. Dette er en utvidet variant, den ferdige malen for årshjul gir deg deg muligheten til å filtrere og lage mer presise årshjul for:

 • Perioder: Måned, kvartal, halvår
 • Ansvarlig
 • Aktiviteter

Se eksempler og muligheter i brukerveiledningen.


Prøv årshjul i Excel gratis.

Prøv det gratis, se hvordan det blir med 1 aktivitet per måned.

PS. Får du ikke lastet ned med Chrome, forsøk en annen nettleser. Som Edge.


Se hvordan du kan filtrere med Slicer.

I det ferdige årshjulet kan du enkelt filtrere med knapper, for å få bedre oversikt om du har mange aktiviteter.

Filtrer årshjulet med meny.