Her er noen smarte Excel tips du bør kjenne til. Inkludert hvordan låse en celle i Excel, lag rullegardinliste, endre cellefarge med en funksjon, og lar Excel jobbe så du slipper med Autofyll.


Grunnleggende Excel tips: Hvordan regne i Excel

I denne videoen viser jeg deg hvordan du gjør de vanligste regnefunksjonene i Excel. Hvordan du bruker -, *,/,+ for å trekke fra, gange, dele og plusse i Excel. Du får se 3 varianter, så du lærer hvordan du regner i Excel.

Hvordan regne i Excel

Autofyll i Excel

Et Excel tips som alltid skaper begeistring når jeg holder kurs. Med autofyll sparer du litt tid ofte når du jobber i Excel. Fyll ut serier, lister, tidsverdier og kopier funksjoner med et museklikk eller to.

Fyll ut serier i Excel med autofyll.

Excel Summere og finne gjennomsnitt

Plusse, legge sammen i Excel med funksjonen Summer. Bonus finn gjennomsnitt i Excel. I tillegg hvordan du finner det største, og det minste tallet.

Summere, finne gjennomsnitt, største og minste tallet i Excel

Endre cellefarge med en funksjon

Med betinget formatering i Excel kan du endre cellens utseende. Her skal du få se hvordan du endre fargen med en funksjon. Og hvordan du endrer celle-fargen basert på en tekst

Endre cellefarge i Excel

Excel funksjonen Hvis

Hvis funksjonen i Excel er det mest brukte litt avanserte funksjonen. Jeg viser deg 9 varianter av hvis. Så du forstår hvordan bruke Hvis, og hvorfor det er lurt å kunne Hvis i Excel.

9 Eksempler på bruk av Hvis

Hvordan låse en celle i Excel

Noen ganger trenger vi å låse funksjonene til en fast celle. Da bruker vi dollartegn. Med dollartegn låser du funksjonen. Det som heter absolutt referanse.

Tips. Bruk F4 som hurtigtast for å sette inn dollartegn, og låse en celle. Gjenta om du kun skal låse rad, eller kolonne. For å få dollartegn på riktig plass.

Låse celler i Excel med F4

Lag en rullegardinliste i Excel

Med datavalidering kan du lage en rullegardinliste. En liste du bruker til å velge data fra, eller en rullegardinmeny om du vil. Du får se 2 varianter. En rullegardinliste laget med en liste, og en laget med tabell. Og hvorfor du bør bruke tabell.

Lage en rullegardinliste i Excel

Fyll tomme celler i Excel

Finn de tomme cellene i Excel, og merk dem med en farge. Eller fyll tomme celler med en tekst.

Fyll tomme celler i Excel

Endre design i Excel

Å endre design for å få et nytt, bedre og mer passende utseende i Excel er enkelt. Inkludert å endre farge på diagram. Med litt forberedelser får du nye farger på diagrammer, og overskrifter. Imponer kollegene dine.


Lære mer Excel?

Få hjelp med Excel nå. Kontakt meg når du trenger hjelp.

Excel kurs viderekommende. Når du kan litt, men vil bli god.

Gratis webinar: Oppdag fordelene med de nye matrisefunksjonene.