I følge Microsoft er dette de 7 mest brukte funksjonene i Excel, på norsk. Mange av de mest populære brukes sikkert av gammel vane, så jeg har lagt inn noen anbefalinger. Noen bedre alternativer enn de som er mest brukt.


Hvordan Bruke Excel.

Hvordan bruke Excel? Det er mange måter å bruke Excel på, dette er de vanligste formlene, når andre bruker Excel. De mest populære Excel-funksjoner på Norsk. Med eksempler.


Finn rad.

Excel funksjonen Finn. rad (vlookup) på Engelske topper listen over de mest brukte funksjonene i Excel. Finn.Rad bruker du for å finne data i en tabell eller liste.

Forslag Ikke bruk Finn.rad. Du kan bli lurt av svaret. Et bedre alternativ: Xoppslag

Excel finn rad og Xoppslag
Excel finn.rad vs Xoppslag

Formel:

=FINN.RAD(Søkeverdi;Søkeområdet;kolonneineks;Søkeområdet)

Forklaring:

  • Søkeverdi, verdien du vil finne.
  • Søkeområdet, området du skal søke i
  • Kolonneindeks, kolonnen hvor svaret befinner seg. Tell fra venstre mot høyre.
  • Søkeområdet, valgfritt. Bestemmer om du skal ha nøyaktig treff. (SANN) eller tilnærmet treff (USANN) vi ønsker nesten alltid nøyaktig treff, og det er standard. Så denne kan du hoppe over)


Excel Hvis

Hvis funksjonen sammenligner verdier og du velger hva som skal skje når sammenligningen stemmer, eller ikke stemmer. scorer hjemmelaget flere mål enn bortelaget blir det H. hvis ikke blir det B.

Forslag. Hvis.Sett. noen ganger, for eksempel i en fotballkamp er det flere enn 2 muligheter. Det er 3. Bruk Hvis.Sett om du må teste på flere vilkår enn bare ett.

Excel Hvis
Excel Hvis og Hvis.sett

Hvordan bruke Summer i Excel

Excel summer gjør akkurat det. Summerer et valgt område. Resultatet kommer i den cellen hvor du benytter funksjonen.

Excel summer
Excel summer

Antall.Hvis

Antall.Hvis er en funksjon du bruker når du skal telle antall forekomster, med ett kriteriet. Hvor ofte har vi solgt Pølse.

Forslag. Bruk Antall.Hvis.Sett. Skal du bruke flere kriterier, hvor ofte har vi solgt pølse i januar, for mer enn 4000,- kroner må du bruke Antall.Hvis.Sett. Men Antall.Hvis.Sett fungerer med kun et kriterie også, så bruk den.

Excel AntallHvis og Antall.Hvis.Sett
Excel AntallHvis og Antall.Hvis.Sett

SummerHvis

Når du skal summere basert på et kriterie brukt du SummerHvis.

Forslag. Bruk Summer.Hvis.Sett. Summer.Hvis.Sett kan summere verdier basert et eller flere kriterier. Hva er omsetningen av pølser. Eller hvor mye har Hansen solgt av pølser.

Excel summerHvis og Summer.Hvis.Sett
Excel summerHvis og Summer.Hvis.Sett

Kjede.sammen

Den første tekstfunksjonen, og den eneste er Kjed.Sammen. (egentlig kjede.sammen, Concatenate, men den er erstattet). Bruk Kjed.sammen når du skal slå sammen eller kombinere tekst, innhold, fra flere celler.

Forslag, bruk Tekst.Kombiner når du skal ha skilletegn for å bryte opp teksten

Kjedsammem eller tekst kombiner
Kjedsammem eller tekst kombiner

Gjennomsnitt

Den 7 og siste på listen over mest brukte funksjoner fra Microsoft er Gjennomsnitt. Finn gjennomsnittet i et utvalg. Kombiner den med Antall.Hvis.Sett for å se hvor mange som er over gjennomsnittet, eller med Hvis, for å gi en melding når noe er større, eventuelt mindre enn gjennomsnittet

Excel gjennomsnitt
Excel gjennomsnitt

De mest brukte funksjonene i Excel.

Du kommer langt med de vanligste og mest brukte funksjonene i Excel, men Excel gir det et hav av muligheter.


Lær mer Excel.


Excel nettkurs.

Lær mer om 40 funksjoner i over 50 videoer om praktisk bruk av Excel.

Excel kurs

Excel kurs på flere nivåer.

Excel kurs for bedrifter med instruktør på Teams..

Excel hjelp

Ofte den beste måten å lære på. Løse dine utfordringer

Kontakt meg, og få svar på dine spørsmål.

Kilde: Microsoft.