Microsoft Teams er ikke noen erstatning for e-post. Det er i tillegg til. Men du kan redusere bruken av e-post ved å bruke mulighetene Teams gir. Her skal du få 6 tips, på hva du bør bruke. For å redusere tiden du bruker på e-post.

Tips for å redusere epost

  1. Vurder å sende melding i teamet når du er i ferd med å skrive e-post til mange (CC-post)
  2. Ikke send vedlegg, når flere skal jobbe i sammen dokument
  3. Ikke akkurat Temas-tips. men skal du gjøre noe med andre, lag en liste i To-Do
  4. Lag faner for de viktigste dokumentene. Ikke bruk e-post som dokumentarkiv
  5. Del møtereferater og ideer i OneNote
  6. Gi ros til de som fortjener det. Så folk føler seg sett, og hørt.

Lær mer om hvordan du bruker Teams

Det er lett å komme i gang med Teams. Men det er kunnskapen som gir den virkelige verdien. Lær Teams med Teams.