Microsoft Teams er mer enn en løsning for møter på nett, chat og samarbeid. Her er 7 ting du kan bruke Microsoft Teams til. 7 tips som du bør kjenne til når du bruker Teams.


Chat med Teams

Du kan chatte med kolleger og eksterne. En chat på Teams avtaler du med en eller flere personer i og utenfor organisasjonen. Du kan ha videomøte, og dele dokumenter med de andre som deltaer i samme chat.


Møter med Teams

Det Teams kanskje er mest kjent for, møter. Møter er noe du avtaler med medlemmer av et Team. Som med chat kan du dele dokumenter og ha vidoemøter der du deler skjermen. Her blir dokumenter delt med medlemmene i Teamet.


Dele dokumenter i Teams

ferieliste på Teams
Dele dokumenter og samarbeid på Teams

Dokumenter er det vi deler mest med andre. Du kan dele dokumenter med kollegene din i Teamets grupper og som nevnt når du har møter og chat. Alle som har tilgang til de samme teamene, chattene har tilgang til samme dokumentene. Trenger du noen gode dokumenter å dele i Teams? Ferieplan, vaktliste/bemanningsplan eller CRM for Teams. Du finner maler her.


Oppgaver på Teams

Få oversikt dine egne og teamets oppgaver. Med å bruke tillegget Planner. For å holde oversikten over oppgaver og fremdrift. Planner jobber sammen med To-Do og Outlook. Så du får dine egen oppgaver der du er vant til å få dem. Selv om de ligger i Planner på Teams. Les mer om bruk av oppgaver i Teams.


Bruke produktene du allerede kjenner

Bruk de produktene du kan og kjenner med Teams. Teams er en del av Office 365, og du bruker Word, Excel, PowerPoint OneNote og Outlook. Når dokumenter e lagret på Teams, kan flere jobbe på dem samtidig. Du sender og lagre dokumenter fra Teams når du bruker Outlook. Avtale møter og Chat på Teams med Outlook.


Jobbe sammen på lister og skjemaer

Teams er en samarbeidplattform. Og inneholder ekstraløsninger som gjør hverdagene enklere for mange roller. Prosjekter. HR og HMS. Markedsavdelingen og arrangementer. Dele listene og lag de skjemaene du ønsker på Teams. Oppdag mulighetene og se hvordan du kan få et årshjul på Teams


Sosialt på Teams

Sosialt på Teams skaper engasjement, dessuten kan det bidra til økt bruk, og økt kunnskap om mulighetene i Teams. Her er noen forslag til sosiale aktiviteter på Teams.


Lær mer om bruk av Teams

Jobb smartere når du bruker Teams. Øk kunnskapen og bruken av Teams. Hogstad Rådgivning tilbyr 2 kurs på Teams, eller hjelp ved behov. Om du har spørsmål om hvordan du skal bruke Teams.