Siden 2020 har Microsoft kommet med en rekke nyheter i Excel på Norsk. Alle nyttige for deg som bruker Excel ofte. Her er mine favoritter og disse bør du kunne. Sorter, Unik, Filtrer, Velgkol, Xoppslag og flytsymbolet # (nummertegn).


5 nyheter i Excel.
5 nyheter i Excel

Hent unike verdier fra en Liste med UNIK.

Å finne unike verdier fra en dataliste gjør at du jobber raskere og mer presist. Brukes for å lage rapporter med andre funksjoner, for å lage en rullegardin meny som alltid er oppdatert, og feil søke datalister.

=UNIK(t_kunne[Kunde])

Der du velger matrisen/listen du skal finne de unike verdiene i innenfor parentesen.


Funksjonen Filtrer.

Filtrer bruker du for å filtrere datalisten på 1 eller flere betingelser.

  • Filtrer på en betingelser
  • Filtrere på flere betingelser
  • Filtrere mellom datoer
  • Filtrere når en av flere betingelser skal stemmer
  • Filtrer alle rader som inneholder en bestemt tekst/tallverdi.

FILTRER(t_kunne;t_kunne[Kunde]=D6;»Ingen»)

Filtrerer alle i tabellen t_kunne der Kunde kolonnen er lik innholdet i D6. Om det ikke er noen, så skrives det Ingen


Velg kolonne i Excel med VELGKOL.

Velg den, eller de kolonnene du ønsker å vise i rapporten din.


Bruk av flyt symbolet (# nummer tegn i Excel)

Når resultatet fra formlene dine flyter i flere rader/kolonner og ikke er låst til celle referanser.


Bruk Xoppslag for å slå opp i Excel.

Excel funksjonen Xoppslag slår opp og finner verdier i Excel. (Erstatter Finn.Rad eller Indeks/Sammenligne)

=XOPPSLAG(H17;t_kunne[Ordre];t_kunne[Kunde];»Ingen»)

Søker etter verdien i H17, i kolonnen for ordre, og finner riktig kunde i kolonnen kunde.


Neste steg.

Last ned eksemplene.

Lær mer på nettkurs.

Excel kurs for bedriften.

Video med mine 5 favoritt nyheter i Excel