Hvordan bruke Teams

28. mars 2020

Hvordan bruke Teams

Det er enkelt å komme i gang med Microsoft Teams. For de aller fleste starter bruken av Microsoft Teams med å bli invitert i et møte på Teams. Eller invitere andre til et nettmøte. Men Microsoft Teams er så mye mer. Hvordan bruke Teams som en plattform for samarbeid og deling. En møteplass der vi deler og sparer informasjon.

Teams er mer enn møter

Teams er en sosial plattform der vi deler kunnskap, dokumenter. Og annet som flere har nytte av. For å forenkle hverdagen. Det kan være møtereferat og ideer delt i OneNote. Ferielister og årshjul. Spørreundersøkelser og medarbeiderundersøkelser.

Unngå de vanligste feilene i Teams

De vanligste feilene i Teams er 1, det er organisert som organisasjonskartet. Men ofte jobber vi på tvers i bedrifter. Så gode Team består av de riktige menneskene. Mennesker som jobber sammen for å nå målene sine.’

Når vi bruker Teams, er dette de vanligste feilene. Det skaper frustrasjon. Og de ansatte mister motivasjon for å bruke Teams.

  • Vi skriver innlegg som ikke skaper engasjement
  • Innlegg og dokumenter blir delt i feil kanal
  • Møter startes på feil sted
  • Vi skriver nye innlegg, i stedet for å svare

Det er lønnsomt å øke kompetansen

Bedrifter som jobber godt sammen i Team opplever økt produktivitet, får mer lojale medarbeidere som er mer motivert på jobb.

Lær mer om hvordan du bruker Teams, på et online kurs på Teams. Les mer her.

By geir Microsoft Teams Share: