Gratis bemanningsplan i Excel

30. mars 2020

Gratis bemanningsplan i Excel

Dette regnearket brukes til å holde oversikt over hva de ansatte gjør, uke for uke. En gratis bemanningsplanen i Excel som du kan bruke til å få oversikt, og planlegge aktiviteter.

Bemanningsplan i Excel

Innhold i bemanningsplan

Denne bemanningsplanen i Excel inkluderer

  • Ukeplan for hver ansatt
  • Hvem er ledig for valgt uke
  • Hvem gjør hva i valgt uke
  • Hva hver enkelt gjør hver dag i et år

Systemkrav for bemanningsplan.

Denne bemanningsplanen bruker nyere versjon av Excel. Du må ha Office 365 for å bruke den. Når du har Office 365 kan den legges til og deles med kolleger på SharePoint eller Teams, for å optimalisere samarbeidet.

Bruk og rettigheter.

Du står fritt til å bruke malen for bemanning i egen organisasjon. Du kan endre data, legge til og endre Excel-funksjoner i malen. Du kan ikke dele den med noen utenfor egen organisasjon eller videreselge malen fra Hogstad Rådgivning uten etter avtale.

Last ned bemanningsplan

Når du laster ned bemanningsplan i Excel, aksepterer du samtidig rettigheter nevnt over.

By geir Excel Share: