Fordeler med Microsoft Teams

29. mars 2020

Fordeler med Microsoft Teams

Microsoft Teams er lett å komme i gang. Men brukt riktig gir den mer verdi for deg, Og for kollegene dine. Undersøkelser viser at gode Team, uansett plattform og løsning gir mange fordeler. Noe av det viktigste når du tar i bruk Teams, det er å ha et høyt engasjement. Engasjerte medarbeidere gir mange fordeler.

Fordeler med engasjerte Teams

  • Team/avdeling med høyt engasjement er mer lønnsomme
  • Engasjerte Team har mindre fravær
  • Folk slutter sjeldnere
  • Folke som føler de blir hørt er mer motiverte på jobb.

Kunnskap gir engasjement

Suksess kommer ikke av seg selv. Gi dine kolleger kunnskapen de trenger for å lykkes med Teams. Til beste for dem, og bedriften din.

By geir Microsoft Teams Share: