Teams og dokumenter

23. mars 2018

Teams og dokumenter

Den engasjerende samarbeidplattformen Microsoft Teams gjør dokumenter lett tilgjengelig for alle i et Team eller i en gruppe. Men, hvor blir de lagret og hvem har tilgang? Se denne oversikte for å se sammenhengen mellom Teams og dokumenter.

Office 365 for bedrifter har 2 steder for å lagre dokumenter. OneDrive og SharePoint. Begge er i bruk når du bruker Microsoft Teams. OneDrive er stedet der dokumenter lagres når du bruker 1 til 1 chat. SharePoint er stedet der dokumenter lagres og blir tilgjengelig for alle i Teamet

Microsoft Teams og dokumenter

Tilgjengelig på SharePoint

microsoft teams og dokumenter

Hver gruppe i Microsoft Teams har et gruppeområde på SharePoint Online, og hver kanal i et Team får som standard en mappe i lagringsstedets dokumentbibliotek. Filer som deles i en samtale, legges automatisk til i dokumentbiblioteket, og tillatelser og filsikkerhetsalternativer angitt i SharePoint gjenspeiles automatisk for Teams

Private chatfiler lagres i avsenderens OneDrive for Business-mappe, og tillatelser blir automatisk gitt til alle deltakere som en del av fildelingsprosessen.

Hvis du ikke har SharePoint Online aktivert i Office 365 abonnementet, kan ikke  brukerne på Teams dele filer. Brukere i privat chat kan ikke dele filer fordi OneDrive for Business (som er knyttet til SharePoint-lisensen) kreves for den funksjonaliteten.

Ved å lagre filene i SharePoint Online-dokumentbiblioteket og OneDrive for Business, følges alle samsvarsregler som er konfigurert på Office 365 abonnementet ditt.

Følgende er eksemplet på forhold mellom lag, kanal og dokumentbibliotek.

For hvert Team blir et SharePoint-nettsted opprettet, og mappen Delt dokumenter er standardmappen som er opprettet for teamet. Hver kanal, inkludert den generelle kanalen (standardkanalen for hvert lag) har en mappe i delte dokumenter.