5 Office 365 tips for deg som jobber med HR og personal.

12. desember 2017

5 Office 365 tips for deg som jobber med HR og personal.

Office tips for HR og personalavdelingen når du bruker Office 365. Office 365 tips for å gjøre dagen som personalansvarlig enklere. Medarbeiderundersøkelse, følg opp HMS. Bonusen er mer gøy på jobb og redusert fravær.

Å jobbe i personalavdelingen er en spennende øvelse når teknologien stadig endres. Motivere de ansatte til å ta det i bruk, se fordeler. Bryte ned motstanden enkelte har mot endringer.

Her er noen Office 365 tips for deg som jobber med HR. Så du får egen vinning og ser muligheter som kan inspirere dine kolleger.

Min jobb, er å gjøre din enklere. Din, og dine kollegers. Utvid kunnskapen med onlinekurs. Kanskje det bør være en del av kompetanseplanen? At de ansatte er ajour med mulighetene.

Men nå, her er mine tips til deg.

5 Office tips for HR

og personalavdelingen.

Lag en medarbeiderundersøkelse

Med Microsoft Forms

Når du logger deg inn på Office 365 portalen vil du finne en app for medarbeiderundersøkelser. Office 365 Forms er for alle slags spørreundersøkelser.

Du lager ditt eget spørreskjema, så kan du sende ut en link eller invitasjon til dine kolleger. Svarene samles fortløpende. Og de samler i Excel. I tillegg til den elegante rapporten som gir deg hurtig innsikt, kan du bearbeide tallene fra spørreundersøkelsen i Excel

Engasjer kollegene dine

Med Microsoft Teams

teams kake

Her er et Office tips til HR som ønsker å engasjere sine kolleger. Microsoft Teams. Det kan se litt lettbent ut, men det er fortsatt effektivt. Og det er lett for alle å delta. Omtrent som å bruke Facebook. Bare at her får dere oppgavene gjort, sammen.

Her kan prosjekter, avdelinger og andre som jobber mot felles mål dele dokumenter og informasjon. Enkelt å finne er det også. Det som gjør det bedre enn å dele på den gamle måten er engasjementet.

Svare med tommel opp, en Meme, eller Gif. Moro når jobben blir gjort. Du kan bruke den på mobil, PC og Nett. Et perfekt tilbud for de som aldri er på kontoret?

Kan Teams redusere fraværet?

Undersøkelser tyder på det. Teams vekker alltid begeistring når jeg holder kurs. Det er mer moro, og mer effektiv å bruke.

Randstad sin arbeidsmarkedsundersøkelse viser at gøy på jobb gir større trivsel, og mindre fravær. Teams er gøy, og lønnsomt. Og tenk om du fikk redusert sykefraværet som en bonus? Kilde.

Ha en plan for nyansettelser og HMS

Med Office Grupper

HMS online for Office 365

Gi Office Grupper et forsøk. Lager du en egen Gruppe i Office 365 (med f.eks Teams) Får du en mulighet for å lage et system for dine HMS-rutiner.

Du kan lett lage og følge opp oppgaver og best praksis på rutiner. For eksempel en plan for nye ansatte.

Følg opp ideer og møter

Med OneNote

onenote HR

Office tips for HR og personalavdelingen må inneholde noen ord om OneNote. Lag din egen OneNote bok, eller ha en som er delt på Office 365.

Du kan gjøre nesten alt med OneNote. Måtte jeg valgt å ha kun et program i Office-pakken, ville det blitt OneNote.

Ta vare på møtereferat, ideer og planer. Og finn det igjen. Også om noen slutter. Mye verdifull informasjon ligger i noens innboks eller på noens PC.

Oppdater intranettet

på SharePoint Online

sharepoint kommunikasjonssted

Bedriftens intranett er på mange måter bedriftens virtuelle kaffemaskin. Her deler du nyheter som alle bør kjenne til. Informasjon om ukens meny i kantinen, den nye lykkelige kunden. Gjerne fra kundens lokale.

Felles dokumenter som bør være enkle å finne.

Det var mine 5 Office tips for HR og personalavdelingen. Jeg håper du fikk noen ideer og lot deg inspirere. Ønsker du å utvide kunnskapen din har vi et tilbud til deg.

Utvid kunnskapen

Gi hele bedriften et løft

Vi tilbyr Onlinekurs på Office 365. For deg som skal være superbruker, og for de som trenger en liten innføring for å bli begeistret.