Microsoft To-Do | Oppgaveplanlegger som forenkler dagen din

6. juni 2018

Microsoft To-Do | Oppgaveplanlegger som forenkler dagen din

Microsoft To-Do er enkel, elegant oppgaveplanlegger som hjelper deg å prioritere i hverdagen. Få oversikt over oppgavene dine. Del oppgave-lister med dine kolleger og følg opp felles mål. Se hvordan du kan planlegge oppgavene dine.

Det finner mange måter å organisere oppgaver på, du kan lage gjøremålsliste i Excel, bruke gule lapper, bruke OneNote. Det siste er en god ide.

Når jeg holder kurs i Outlook eller er digital mentor, og lærer bort knepene som gir deg oversikt over dagen og tiden din tilbake er det ofte en innvending. Innvendingen er at det «blir så mange oppgaver» og fult i kalenderen.

Men oppgaver er litt som regninger, de blir ikke borte, de dukker opp igjen. Og de gjør litt mer vondt den andre gangen. Da passer det dårlig, for vi hadde planlagt å gjøre noe annet. Et annet sted. Med hvilepuls.

Tid er ikke noe du får, det er noe du må ta. Og for å kunne ta tid til det du liker best, må du få oversikt. Som med gjøremålslisten Microsoft To-Do.
Microsoft To-Do oppgaveplanlegger

Som gjør deg effektiv og du deler med kollegene dine.

microsoft to-do gjoremalsliste

Microsoft To-Do er app med gjøremålsliste for PC, web og mobil. Illustrasjonen over viser hvordan oppgaveplanleggeren ser ut på PC og web. De spiller sammen.

Microsoft To-Do er 3 delt:

  • Min Dag, dette er oppgavene du har merket som skal gjøres i dag
  • To-Do, er en oversikt over alle dine oppgaver.
  • Lister, listene organiserer du som du ønsker å organisere jobben og livet.

 

Del gjøremålslisten med kolleger.

Lister kan være dine egne lister, eller lister du deler med kolleger. Det siste er nyttig, for vi arbeider ofte sammen med noen når vi skal nå målene våre.

Under lister legger du oppgaver. En oppgave kan bestå av flere steg. Å legge asfalt er et typisk eksempel på at flere må samarbeide for å bli ferdig.

Noen skal frese, noen skal dirigere trafikk, noen skal kjøre asfalt, noen må lage asfalt. Mangler en av dem, stopper det for alle de andre.

Her bruker du muligheten til å legge inn trinn, og notater. Hvem er involvert, og du kan huke av etter hvert som de ulike deltagerne har fått beskjed og bekreftet oppdraget.

oppgaveplanlegger prosjekt

Gjøremålsliste Outlook

Navet for oppgavene og planene dine.

gjoremalsliste outlook

Alt du gjør i Microsoft To-Do når du administrerer oppgavene dine dukker opp i gjøremålslisten til Outlook. Mennesker er av natur kreative, og normalt dårligere til å huske, og gjøre flere ting på en gang enn vi liker å tro.

Derfor er det smart å overlate det å huske til Outlook, få en påminnelse. Bruker du Outlook oppgaver og kalender aktivt vil du unngå forstyrrelser, og kanskje takke nei til noe, fordi det rett og slett ikke er tid.

Bonus. Jeg har ikke møtt mange som fører reise-/kjøreliste etter hvert som de utføres. Når dagen er der sitter du med en bunke kvitteringer, og prøver å huske hvor du har vært.

Med oppgavene i Outlook, og kalenderen ajour får du oversikt bakover i tid. Oversikten du trenger for å skrive kjøreliste.

PS. Å skrive reiseregninger og kjøreliste er også en oppgave, det tar tid. Lag en oppgave, med påminnelse, og sett av tid i kalenderen. Hvis ikke tar noen andre tiden din.

Mer informasjon om Microsoft To-Do oppgaveplanlegger og link til å laste ned PC, mobil appen for din nye gjøremålsliste finner du her.

Trenger du flere muligheter for å fordele, og følge opp oppgaver for en aktivitet eller ett prosjekt anbefaler jeg Microsoft Planner.

By ghog Jobb Smartere Outlook Share:
Min jobb er å gjøre din enklere.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Kontakt meg på:

Utvid kunnskapen din
Lik ProCloud på Facebook