Excel tabeller.

1. juli 2018

Excel tabeller.

Optimaliser listene dine i Excel ved å bruke Excel tabeller. Når jeg holder kurs i Excel er det svært ofte behov for å forenkle lister. Det første vi gjør, det er å rydde i listene og gjøre dem om til en tabell. Det er det mange grunner til at du bør gjøre. Her er noen av dem.

Excel brukes for å lage lister til det meste. Produksjonslister, salgslister, timelister. Ofte kommer dataene i listene fra andre kilder. Og blir lagt inn Excel med klipp og lim eller ved  å importere data. Uansett kilde, bør du sterkt vurdere å bruke tabeller i Excel for å gjøre listene mer oversiktlige og matnyttige

Det som går igjen, det er at listene er bygget opp med en type avsnitt. Hovedoverskrifter og underoversksrifter for å skille ulike samlinger av data. Et mareritt å holde vedlike, og vanskelig å bruke for å analysere og visualisere data.

Eksempel på en ikke så god Excel liste:, fine farger og tall vi ikke kan bruke til så mye.excel liste

Hovedregel. Bruk færre overskifter i rader og vær raus med kolonner. Radene er for ulike linjer med data. Kolonnene er din hjelper for å forstå, analysere og dypdykke i tallene.

Excel tabeller

Excel listen gjort om til tabell.

excel tabell utforming

Lag en tabell i Excel.

Og få oversikten.

excel formater tabell

Bruk Ctrl T eller velg formater Tabell fra båndet. Det er en stor fordel om kolonner og rader som du ønsker i samme tabell henger sammen. Uten tomme linjer og kolonner.

Huk av for Tabellen har overskrifter. Legg merke til at båndet i Excel skifter litt fokus når du jobber i en tabell. Andre ting du bør huke av er:

  • Totalrad
  • Filterknapp.

Filtrer tabeller i Excel

Med filterknappen.

excel tabell utforming

Kosmetikken og fargenyansene i en Excel tabell velger du selv.

Når du slår på Filterknappen, og har totalrad. Kan du velge å vise kun 2018 i dette eksempelet. Du kan velge å vise alle avdelinger, eller huke av for de du ønsker.

Når du bruker filterknappene vil summeringen i totalraden endre seg, og kun inkludere de verdiene du har valgt. Det blir enkelt å finne ut hvor mye du solgte av kurs og konsulen i Nord i 2018:

excel summer tabell

Diagrammer i Excel er fin måte å visualisere data på. Og på samme måte som totalraden summerer riktig utvalg i Excel, vil diagrammet oppdatere seg og visualisere de dataene du ønsker. Kun ved å bruke Filterknappene i Excel.

 

Jeg hjelper deg med å forenkle og rydde i Excel-listen din.  Kontakt Excel-verkstedet.

By ghog Excel Share: