Excel lister

10. februar 2018

Excel lister

Det er nesten like vanlig å bruke Excel til lister, som til å kalkulere. Arbeidslister, ferielister, varebeholdningslister.  Så når vi skal snakke om hvordan vi skal bruke Excel, må vi snakke litt om lister. Her er noen grunnleggende tips.

Det er nesten vanskelig å gi noen fasit her. Når vi kalkulerer i Excel, så er 3+3=6, uansett hvordan vi gjør det. Men, på lister er det stor variasjon. Vi ønsker det samme, men utgangspunktet er så forskjellig.

Jeg har fått spørsmål om optimalisering av vaktlister, beregne budsjett på blomsteranskaffelser basert på lister over hvor mange blomster det var på hver lokasjon.

Ferielister og maler har jeg skrevet om her. Grunnleggende tips om bruk av Excel finner du her.

Hva bør du vite om Excel lister og tabeller.

Noen tommelfinger-regler om hva du bør, og ikke bør gjøre.

Når du bruker tekst i Excel må du bruker dobbelt-apostrof. »tekst» er et signal til Excel om at det er tekst, og ikke navnet på en celle, eller en verdi.

Unngå blanke i Fane-navn. Det forenkler formlene dine når du jobber med lister i flere faner. Du kan slå opp og hente verdier fra lister i mange faner. Enten de heter Uke 1 – Uke 2 – Uke 3 eller de heter Uke1 – Uke2 – Uke3

Men du forenkler Excel formlene om du velger den siste varienten

Gjør om listen(e) til en tabell. Trykk: Ctrl T

Da får du mye gratis.

Maler for lister

i Excel

excel maler lister

Det finnes maler for alt i Excel, nesten, også for lister. Søk etter lister når du skal ha en liste. Da får du et godt utgangspunkt. Og ved å se på de ulike formlene som er i listene, lærer du Excel underveis.

Har du spørsmål om Excel lister og formler tilbyr vi hjelp. Fra 499,- kroner, og du kan Vippse når du har fått svar.

Planlegg lister

før du starter

Det er lurt å planlegge, og sette noen regler før du begynner med lister i Excel. Noe av det jeg ofte bruker mest tid på når jeg hjelper kunder med lister, er å rydde.

Noen har skrevet Februar, andre Feb. Noen Salgsavdeling, andre Salgs-avdeling. Bli enige om hva som er lov, og tving gjerne frem noen valg med å la brukerne velge fra en liste.

Tegn et flytskjema.

Hva er utgangspunktet, og hva skal du oppnå. Det er også noe jeg ofte gjør. Tilpasser regnearket og listene i Excel så de virker og forenkler etter det som er det egentlige behovet.

Bruk gode navn på lister/tabeller og viktige celler. Så får du oversikten når regnearket vokser.

Unngå blanke linjer og kolonner i listene. Og la de ulike listene være så presise som mulig.

Få hjelp med lister i Excel

Og lær Excel

By ghog Excel Share:
Min jobb er å gjøre din enklere.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Kontakt meg på:

Utvid kunnskapen din
Lik ProCloud på Facebook