Dato i Excel | Hva du bør og ikke bør gjøre.

12. februar 2018

Dato i Excel | Hva du bør og ikke bør gjøre.

Dato i Excel, det kan være magi, og det kan være frustrerende. Tall konverterer seg til dato, når du ikke vil. Men, dato er også flott å bruke. For eksempel når du skal telle dager med Excel. Hvor mange dager er det igjen til Jul?

Vi priser våren og gir 50% rabatt på Excel tjenester og online kurs. Les mer her.

Dato i Excel

Introduksjon

Feil format i Excel kan gi uønskede, og noen ganger frustrerende overraskelser. Dato i Excel er et eget format. Det er hvordan cellen din er formatert som avgjør om det skal stå tekst, tall eller en dato.

Og det er viktig å huske at , (komma) er desimaltegn. . (punktum) er for dato i Excel.

24.12 er 24 Desember. 24,12 er tallet 24,12. Når det står en dato i cellen, uansett om det står 24.12 eller 24 Desember, gjemmer Excel et tall bak. Det er tallet for datoen (som du ikke ser), som gjør at vi kan telle dager i Excel.

Står det en dato i Excel, og du ønsker å endre det? Sjekk først at du har riktig desimaltegn. Er det riktig, Høyre-klikk, velg Formater celle, (eller Ctrl 1) og velg riktig tallformat eller Tekst format for cellen.

Telle dager i Excel

og andre datofunksjoner

telle dager i excel

Du kan konvertere dato til tekst, dato til måned. Finne dagens dato automatisk, finne ukedag. La oss se på noe av det du kan gjøre med dato i Excel.

Eksemplene beskriver innholdet i bildet over.

Skriv inn en dato i Excel

Du kan velge om du vil skrive 24.12 – 24 Desember – 24 Des 2018. Alle gir det samme resultatet. Skriver du ikke inn årstallet vil Excel bruke det året vi er i. Skal du endre format, fra dato til tekst eller tall? Høyreklikk, og velg riktig format for cellen.

Excel dato Automatisk.

Excel funksjonen =IDAG() returnerer dagens dato.

Telle dager i Excel

=DAGER(SluttDato;StartDato) teller antall dager mellom 2 datoer. Legg merke til at SluttDato kommer først. Så det er ikke Fra-Til.

=DAGER(C3;C4) teller hvor mange dager det er igjen til julaften i eksempelet over.

Konvertere dato til ukedag i Excel

=UKEDAG(Dato) returnerer ukedagen som et nummer. Kombinerer vi med Excel-funksjonen Velg, kan vi få ukedagen i tekst.

=VELG(UKEDAG(C3);»Man»;»Tir»;»Ons»;»Tor»;»Fre»;»Lør»;»Søn»)

UKEDAG() returnerer et tall. Normalt starter uken med Mandag i Norge. Så når Ukedag() er 2, skal vi få Tir som svar. Du må gjerne endre ukedagene til fulle navn.

Konvertere Dato til måned i Excel

=MÅNED(Dato) konverterer en dato til måned. På samme måte som =Ukedag så returnerer =MÅNED() et tall, fra 1 – 12. Og du kan kombinere med =VELG, om du ønsker navnet på måneden i tekst.

Online kurs i Excel

For nybegynner og når du kan litt

Excel Online kursene er med instruktør. Du får alle eksemplene og øvelsene vi bruker på Excel-kurset. Det er positivt om du har et eget problem du vil ha løst.

excel kurs nett
By ghog Excel Opplæring Share:
Min jobb er å gjøre din enklere.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Kontakt meg på:

Utvid kunnskapen din
Lik ProCloud på Facebook